Hierdie program bestaan uit drie hoofvakke (Linguistiek, Taalpraktyk en ‘n taal) plus addisionele modules (wat ander tale of Geesteswetenskappe-keusemodules kan wees). Die modules Linguistiek en Taalpraktyk word in die Departement Linguistiek aangebied. Die Tale en Geesteswetenskappe-keusemodules word deur ander departemente in die Fakulteit Geesteswetenskappe aangebied. ​

Eerste JaarTweede JaarDerde JaarSemestermodules
Linguistiek 1 A & B​​Linguistiek 2 A & B​​Linguistiek 3A & B6
Taalpraktyk 1 A & BTaalpraktyk 2 A & BTaalpraktyk 3 A & B6
Taal 1 A & B*Taal 2 A & BTaal 3 A & B6
Taal 1 A & B*Taal 1 A & B4
8 semestermodules8 semestermodules6 semestermodules22