Lolu hlelo luqukethe izifundo ezintathu ezisemqoka (Ukufunda ngezilimi, Ukusebenza ngezilimi, nolimi) nezinye izifundo ezengeziwe (ezingaba ezinye izilimi noma ezikhethwe ifakhalithi yezifundo zobuntu). Izifundo zokufunda nokusebenza ngezilimi zifundiswa eSigabeni Sokufunda ngezilimi. Izilimi nezifundo ezikhethwe ifakhalithi yezifundo zobuntu zifundiswa ngezinye izigaba kuyo le fakhalithi yezifundo zobuntu. ​

Unyaka WokuqalaUnyaka Wesib​iliUnyaka WesthathuIzifundo zesigamu sonyaka
Ukufunda ngezilimi ​1A & B​​Ukufunda ngezili​mi 2A & B​Ukufunda​ ngezilimi 3A & B6
Ukusebenza ngezilimi1A & BUkusebenza Ngezilimi 2A & B​Ukusebenza Ngezilimi3A & B​6
Ulimi 1A & B*Ulimi 2A & BUlimi 3A & B6
Ulimi 1A & B*Ulimi 1A & B4
Izifundo ayisi-8 zengxenye yonyakaIzifundo eziyisi-8 zengxenye yonyakaIzifundo eziyisi-6 zengxenye yonyaka22