BA Hons (Afrikaans)

Toelatingsvereistes: Toelating tot die honneursprogram moet deur die Departementshoof goedgekeur word.

Tydsduur van die program: 1 jaar

Kontakbesonderhede:

Naam: Prof Marné Pienaar / Tel: 011 559 2706 / Epos: mpienaar@uj.ac.za

Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word menslike bestaan ondersoek deur te kyk na die simbole, mites, metafore en tekste wat die menslike bestaan medieer. Soos in al die ander geesteswetenskappe is begrip van die menslike bestaan die doel. In die vak Afrikaans is taal en tekste die middel tot hierdie doel. Om die mens en die manier waarop die mens die wêreld verstaan, te ondersoek, word die taal wat die mens gebruik om uitdrukking te gee aan hierdie wêreld, om sin te gee aan sigself en aan die wêreld waarin hy/sy leef, bestudeer. Die honneurskursus bied ‘n inleidende oorsig tot die Afrikaanse taalen letterkunde en ‘n student behoort ‘n oorsig te hê oor Afrikaanse literatuurgeskiedenis, maar ook ‘n agtergrond oor die deeglike ontleding van spesifieke tekste. Die vaardighede om verder onafhanklik te kan navorsing doen

MA (Afrikaans) Gedoseer

Toelatingsvereistes: Toelating tot die Magistergraad moet deur die Departementshoof goedgekeur word.

Tydsduur van die program: 2 jaar

Kontakbesonderhede:

Naam: Prof Karen de Wet E-pos: kdewet@uj.ac.za

Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word menslike bestaan ondersoek deur te kyk na die simbole, mites, metafore en tekste wat die menslike bestaan medieer. Soos in al die ander geesteswetenskappe is begrip van die menslike bestaan die doel. In die vak Afrikaans is taal en tekste die middel tot hierdie doel. Om die mens en die manier waarop die mens die wêreld verstaan, te ondersoek, word die taal wat die mens gebruik om uitdrukking te gee aan hierdie wêreld, om sin te gee aan sigself en aan die wêreld waarin hy/sy leef, bestudeer. Die meestersgraad behels ‘n skripsie, onder leiding van een van die dosente in die Departement, oor ‘n tema waarop ooreengekom word. Temas kan uit die taal- of letterkunde gekies word.

MA (Afrikaans) Verhandeling

Toelatingsvereistes: Toelating tot die Magistergraad moet deur die Departementshoof goedgekeur word.

Tydsduur van die program: 2 jaar

Kontakbesonderhede:

Naam: Prof Karen de Wet E-pos: kdewet@uj.ac.za

Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word menslike bestaan ondersoek deur te kyk na die simbole, mites, metafore en tekste wat die menslike bestaan medieer. Soos in al die ander geesteswetenskappe is begrip van die menslike bestaan die doel. In die vak Afrikaans is taal en tekste die middel tot hierdie doel. Om die mens en die manier waarop die mens die wêreld verstaan, te ondersoek, word die taal wat die mens gebruik om uitdrukking te gee aan hierdie wêreld, om sin te gee aan sigself en aan die wêreld waarin hy/sy leef, bestudeer. Die meestersgraad behels ‘n skripsie, onder leiding van een van die dosente in die Departement, oor ‘n tema waarop ooreengekom word. Temas kan uit die taal- of letterkunde gekies word.

PhD (Afrikaans)

Toelatingsvereistes: Toelating tot die Magistergraad moet deur die Departementshoof goedgekeur word.

Tydsduur van die program: 3 jaar

Kontakbesonderhede:

Naam: Prof Karen de Wet E-pos: kdewet@uj.ac.za

Kort beskrywing van die program: In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word die menslike bestaan ondersoek deur te kyk na die simbole, mites, metafore en tekste wat die menslike bestaan medieer. Soos in al die ander geesteswetenskappe is begrip van die menslike bestaan die doel. In die vak Afrikaans is taal en tekste die middelle tot hierdie doel. Om die mens en die manier waarop die mens die wêreld verstaan, te ondersoek, word die taal wat die mens gebruik om uitdrukking te gee aan hierdie wêreld, om sin te gee aan sigself en aan die wêreld waarin hy/sy leef, bestudeer. Die doktorsgraad behels ‘n proefskrif oor ‘n goekgekeurde tema in die taal- of letterkunde, onder leiding van een van die Departementslede.