Die eerste NP van Wyk Louw-gedenklesing is in 1971 aangebied en sedertdien is dit jaarliks deel van die Universiteitskalender.

Twee versamelbundels van die lesings het reeds verskyn. In 1982 FIJ Van Rensburg se bundeling “Oopgelate kring” en in 2006 “Oop gesprek: Die NP van Wyk Louw-gedenklesings,” met Willie Burger as redakteur.

In 2018 vind die NP van Wyk Louw-lesing op Donderdag 6 September plaas en die gasspreker is prof Andries Bezuidenhout.

​Lesings 2006-2019

2019

Spreker: Dr. Karin Cattell-Holden, senior adviseur aan die Sentrum vir Onderrig en Leer, Universiteit Stellenbosch.

Titel: N.P. van Wyk Louw as veranderingsagent: ‘n Kritiese kompleksiteitslens op sy vroeë prosa.

2018

Spreker: Prof. Andries Bezuidenhout, professor in Ontwikkelingstudies, Universiteit van Fort Hare

Titel: Utopiese verbeelding en Afrikaans: ‘n Gesprek met T. Dunbar Moodie en N.P. van Wyk Louw
Skildery: “Karoo-dorp: winteraand”, Andries Bezuidenhout, 2018

2017

Spreker: Prof Marius Crous (NMU)

Titel: NP van Wyk Louw se bestiarium

2016

Spreker: Prof Hein Willemse (UP)

Titel: Van Wyk Louw deur die oë van Adam Small

Aanbieding by voordrag

2015

Spreker:

Tertius Kapp

Titel: “met bier en bloed en dans en trom”: Afrikaanse kunstefeeste en NP van Wyk Louw se kultuurkritiek

2014

Spreker: Prof. dr. Ena Jansen VU, hoogleraar Suid-Afrikaanse letterkunde Universiteit van Amsterdam en Navorsingsgenoot Universiteit van Johannesburg

Titel: Uit die ban van die stilte: N.P. van Wyk Louw en Elisabeth Eybers

2013

Spreker: Prof. Heilna du Plooy

Titel: Die beeld is duursamer as die begrip

2012

Spreker: Prof Joan Hambidge

Titel: “…en alles dans en reik na naamlose dinge uit” – N.P. van Wyk Louw en die kanon.

2011

Spreker: Dr Daniel Hugo

Titel: N.P. van Wyk Louw en die geestige vers in Tristia

2010

Spreker: Prof Jonathan Jansen

Titel: Hoe Universiteite fabrieke geword het: oor die veranderende rol van die intellektuele

2009

Spreker: Prof Willem Botha

Titel: Krag, mag, moraliteit – en die daad

2008

Spreker: Van Zyl Slabbert

Titel: Dis tyd vir “Lojale Verset”

2007

Spreker: Prof. Louise Viljoen

Titel: Digterlike gesprekke met Van Wyk Louw

2006 – NP van Wyk Louw 100

Spreker: Prof Helize van Vuuren (NNMU)

Titel: Tussen “Grense” en “Groot ode”. ‘n Klein essay oor die poësie van NP van Wyk Louw (1906-1970)

Spreker: Rustum Kuzain (Digter en vertaler, Kaapstad)

Titel: Die invloed van NP van Wyk Louw op eie werk; en die vertaling van Louw se poësie in Engels.

Spreker: Prof Gerrit Olivier (Univ Witwatersrand)

Titel: Mag en skoonheid in die poësie van NP van Wyk Louw