Skip Navigation LinksNgaphambi-kweziqu Ngaphambi kweziqu

Ngaphambi kweziquLolu hlelo luqukethe izifundo ezintathu ezisemqoka (Ukufunda ngezilimi, Ukusebenza ngezilimi, nolimi) nezinye izifundo ezengeziwe (ezingaba ezinye izilimi noma ezikhethwe ifakhalithi yezifundo zobuntu). Izifundo zokufunda nokusebenza ngezilimi zifundiswa eSigabeni Sokufunda ngezilimi. Izilimi nezifundo ezikhethwe ifakhalithi yezifundo zobuntu zifundiswa ngezinye izigaba kuyo le fakhalithi yezifundo zobuntu. ​

Unyaka Wokuqala

Unyaka Wesib​ili

Unyaka Westhathu

Izifundo zesigamu sonyaka

 

Ukufunda ngezilimi ​1A & B​​

 

Ukufunda ngezili​mi 2A & B​

 

Ukufunda​ ngezilimi 3A & B​

6

Ukusebenza ngezilimi1A & B

Ukusebenza Ngezilimi 2A & B​

Ukusebenza Ngezilimi3A & B​

6

Ulimi 1A & B*

Ulimi 2A & B

Ulimi 3A & B

6

Ulimi 1A & B*

Ulimi 1A & B

 

4

Izifundo ayisi-8 zengxenye yonyaka

Izifundo eziyisi-8 zengxenye yonyaka

Izifundo eziyisi-6 zengxenye yonyaka

22

​ ​