Contact us

Mr Herve Mitoumba-Tindy (APK Writing Centre)

011 559 3278

hmitoumba-tindy@uj.ac.za


Ms Caroline Ngamlana (APB Writing Centre)

011 559 1061

carolinen@uj.ac.za


Ms Bulelwa Mazwi (DFC Writing Centre)

011 559 9029

bulelwam@uj.ac.za


Mrs Khayakazi Zitumane (Soweto Writing Centre)

011 559 5524

khayakaziz@uj.ac.za


Dr Kabinga Shabanza (Senior Coordinator : Writing Centres)

011 559 3641

kjshabanza@uj.ac.za