Skip Navigation LinksDithuto-tsa-Tshomiso-ya-Maleme​ Dithuto tsa Tshomiso ya Maleme​

Dithuto tsa Tshomiso ya Maleme​​Lenaneo le le bopilwe ke dirutwa tše tharo tše bohlokwa (Thutamaleme, Tšhomišo ya Maleme, le Polelo) le dirutwa tša tlaleletšo (tšeo e ka ba go Maleme a mangwe goba Dirutwa tša botho tšeo o ka dikgethago). Dirutwa tša Thutamaleme le Tšhomišo ya Maleme di abiwa ka go Lefapha la Thutamaleme. Dirutwa tšeo di kgethwago tša Maleme le tša Botho di abiwa ke mafapha a mangwe ka go Fakhalithi ya tša Botho.

 

Ngwaga wa Mathomo

Ngwaga wa Bobedi

Ngwaga wa Boraro

Dirutwa tša Dikgwedi tše Tshela
 

Thutamaleme 1A & B​

Thutamaleme 2A & B​

Thutamaleme 3A & B​

 

6

Tšhomišo ya Maleme 1A​ & B

Tšhomišo ya Maleme 2A & B​

Tšhomišo ya Maleme  3A & B​​​​

6

Polelo 1A & B*

Polelo 2A & B

Polelo 3A & B

6

Polelo 1A & B*

Polelo 1A & B

 

4

Dirutwa tše 8 tša dikgwedi tše tshela

Dirutwa tše 8 tša dikgwedi tše tshela

Dirutwa tše 6 tša dikgwedi tše tshela

22